Kouluttajat/kalusto

Käytössämme oleva kalusto:


Purjehduskursseilla käytämme omaa vuokraveneeksi katsastettua purjevenettämme s/y Rauha. Aluksesta tarkemmin omalla sivullaan.

Moottoriveneilykursseilla käytämme Buster Rentin kalustoa.

Venekoulutus.fi kouluttajina toimivat:


 

Mika Närhi

SPV:n auktorisoima veneilykouluttaja
Suomen Navigaatioliiton auktorisoitu navigointikurssien opettaja
Suoritettu Kotimaanliikenteen laivuri -kurssi (AboaMare/syksy 2008)
Merenkulkulaitoksen (nykyään Trafi) myöntämä todistus vuokraveneen kuljettamiseksi
Opettajan pedagoginen pätevyys
Voimassa oleva EA1 ensiapukurssi


 

Hannu Suokivi

SPV:n auktorisoima veneilykouluttaja
Merenkulkulaitoksen (nykyään TraFi) myöntämä todistus vuokraveneen kuljettamiseksi
Suoritettu Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkinto
Opettajan pedagoginen pätevyys
Voimassa oleva EA2 ensiapukurssi
Suoritettu Suomen Navigaatioliiton käytännön moottoriveneilytaitojen kouluttaja -koulutus


Heikki Suokivi

Merenkulun opettaja
Turvallisuuskouluttaja