Käytännön veneily

Käytännön veneily- ja purjehduskurssit

Käytännön moottoriveneilykurssi

Kurssi muodostuu maissa tapahtuvassa meriosuutta valmistelevasta koulutuksesta (10 tuntia) ja merellä suo­ritet­ta­vasta veneilykoulutuksesta (14 tuntia).

Kurssista on mahdollisuus saada TraFin hyväksymä Kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakir­jas­sa vaadittava osoitus käytännön moottoriveneilytaidosta.

Kurssilaisen on suoritettava lisäksi erillinen pimeäajokoulutusjakso elokuussa saadakseen todistuksen kansainvälistä huviveneen kuljettajankirjaa varten. Tämä erillinen osio sisältyy kurssin hintaan.

Suositeltavat ennakkotiedot:

Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin ajankohta:

Kaudella 2019 kurssi järjestetään, mikäli kiinnostuneita on vähintään neljä.

Kurssin sisältö:

Maissa tapahtuvassa koulutuksessa kerrataan turvalliseen ja vastuulliseen veneilyyn liittyviä asioita (en­si­sam­mutus, ve­neen rakenne, moottorin toiminta ja huollot, veneen hoito ja telakointi) sekä valmistaudutaan me­rellä suo­ritet­ta­vaan koulutukseen (vaaratilanteet veneillessä, veneen köydet ja kiinnitys, reittisuun­nitte­lu).

Toteutus:

Maissa tapahtuva koulutus järjestetään osittain luokkatilassa ja osittain ulko-olosuhteissa (mm. vene­tela­kalla) koko kurssin osallistujille samanaikaisesti. Riippuen ryhmän koostumuksesta, koulutus suoritetaan joko parin tunnin jak­soi­na tai yhtenä viikonlopun päivänä.

Merellä tapahtuva koulutus järjestetään 4 hengen ryhmissä joko kolmena arki-iltana tai yhtenä viikonlopun päivänä suo­ritettavana veneilynä per ryhmä.

Kurssi toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään neljä hen­kilöä. Kurssille mahtuu enintään kahdeksan henkilöä.  Kurssin tarkat kurssipäivät eri ryhmille määritetään ennakkoilmoittautumisten pe­rus­teella ja sitovat vah­vis­tukset teh­dään sen jälkeen.

Ilmoittautuminen:

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä kertoa toivooko ilta- vai viikonloppuajankohtaa veneilyn osalta.

Kurssin hinta:

Hinta 262 euroa / kurssilainen.

Käytännön purjehduskurssi

Käytännön purjehduskurssi perustuu moottoriveneilykurssiin ja sitä on täydennetty ja mukautettu purjeveneilijöitä varten seuraavasti:

Teoriaosuutta on lisätty kattamaan tuuli liikuttavana voimana
Purjeveneen kansityöskentelyn erityispiirteiden läpikäynti myös teoriatasolla ennen käytännön purjehdusta
Käytännön veneilystä suoritetaan vähintään 5 tuntia purjeveneellä
Käytännön osuuden harjoitteet tehdään ryhmäsuorituksena, jotta purjeveneilyssä tarvittavaa yhteistoimintaa tulee harjoiteltua todellisuutta vastaavasti

Kurssilaisen on suoritettava lisäksi erillinen pimeäajokoulutusjakso elokuussa saadakseen todistuksen kansainvälistä huviveneen kuljettajankirjaa varten. Tämä erillinen osio sisältyy kurssin hintaan.

Kurssin ajankohta:

Kaudella 2019 kurssi järjestetään, mikäli kiinnostuneita on vähintään neljä.

Kurssilaisten niin erikseen toivoessa käytännön purjehdus voidaan järjestää myös viikonloppuna yhden päivän purjehduksena.

Sen lisäksi kurssiin kuuluu 12 tuntia teoriaa, joka järjestetään käytännön purjehdusosuutta ennen joko yhtenä viikonlopun päivänä tai kolmena arki-iltana. Ajankohta sovitaan kurssille ilmoittautuneiden kanssa erikseen.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä kertoa toivooko ilta- vai viikonloppuajankohtaa teorian osalta.

Kurssin hinta:

Hinta 290 euroa / kurssilainen.